Glasilo Razmišljanja

Vsak izmed nas ima svoje skrivnosti: svoje misli, želje, svoj notranji svet. Veliko nemirnega je v nas, takšnih in drugačnih občutkov, veliko želja, hotenj, teženj po ustvarjanju, dokazovanju, odkrivanju… Nekatere skrivnosti še vedno nosimo neizpovedane v sebi, skrite v svoji skrinjici, delček njih je v naših Razmišljanjih, domskem glasilu, ki izhaja že več kot 25 let in ga ob pomoči mentorjev pridno soustvarjajo otroci in mladostniki našega Doma. Veliko svojih doživetij, občutij in spominov izlijejo na papir v takšni ali drugačni obliki – nekateri skozi prozo ali poezijo, drugi skozi fotografijo, risbo ali samo z drobno mislijo. 

 

 

 

V našem glasilu je vedno polno zanimivih in doživetih vsebin. Še posebej pa nas veseli, ker je glasilo Razmišljanja prejelo že vrsto pohval in priznanj. Priznanje za najkvalitetnejšo otroško oziroma mladinsko glasilo zavodov za usposabljanje Republike Slovenije iz Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije smo prejeli že 7 krat. Priznanje in pohvalo smo prejeli tudi od revije Otrok in družina, od revije PIL in PIL Plus ter JSKD za kulturne dejavnosti za najboljša literarna glasila.

V branje vam ponujamo nekaj zadnjih številk.
Prijetno branje!

Dostopnost