Zaposleni

V pedagoškem in vzgojnem procesu sodelujejo vodstveni delavci, strokovni kader – vzgojitelji in svetovalna služba doma, svetovalna služba šole in tudi ostali nepedagoški delavci. Naši stalni sodelavci so vsekakor tudi učitelji na šoli. Zunaj Doma sodelujemo z različnimi zunanjimi sodelavci: zdravniki, pedopsihiatri, zobozdravniki, pediatri, klinični psihologi in drugi specialisti.

 

Ravnateljica:

Marija Ferenc

Vodja Enote Dom:

Monika Košec

Vodja šole:

Damjana Ferenc

Vzgojitelji – socialni pedagogi

Vzgojitelji so ključni izvajalci dela v Domu, ki predlagajo in izvajajo vzgojni program. Vzgojno delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni v letu. Imamo 4 vzgojne skupine znotraj zavoda in 4 stanovanjske skupine.
V vsaki skupini deluje ožji strokovni tim štirih vzgojiteljev. Po izobrazbi so to socialni pedagogi ali pedagogi drugega profila z opravljenim dodatnim strokovnim usposabljanjem, ki imajo obenem uporabna znanja z različnih življenjskih področij.

Strokovni delavci/vzgojitelji po vzgojnih skupinah v šolskem letu 2023/24

Stanovanjska skupina Veržej (mešana):

Marija Balažic
Darinka Gerič
Stela Kovačič
Tadeja Mašič

3. vzgojna skupina (dekliška):

Karmen Ferš Kukolj
Sanja Vičar
Monika Vehovar

6. vzgojna skupina (fantovska):

Ana Hozjan
Boris Kovšca
Branka Šemen
Lea Žalik

Stanovanjska skupina Dokležovje:

Peter Ambrožič
Nina Nemec
Jožica Rejak
Nina Rojnik

4. vzgojna skupina (fantovska):

Zala Kerec
Kamila Kramarič
Milan Matjašec

 

Intenzivna skupina BLOK

Jasmina Balaž
Klavdija Paldauf
Nastja Šafarić

 

Intenzivna skupina Beltinci:

Karmen Grnjak
Iztok Mašek
Lara Samojlenko
Nuša Zadravec

 

5. vzgojna skupina: (fantovska)

Nives Bratkovič
Leja Koštric
Janja Tratnjek
Leon Vreča

Dodatno:

Bojan Sagaj

Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in osnovni šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v domu in šoli, po potrebi pa tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki. Zato so v delo vključeni socialna delavka, psihologinja in medicinski tehnik. 

Pomembno pri delu z otroki oz. mladostniki je, da se s sprotnim informiranjem preprečuje nastanek zdravstvenih težav in skrbi za dobro psiho-fizično zdravstveno stanje.

Socialna delavka:

Vida Šijanec

Mobilna svetovalna služba:

Renata Gjüreč
Vida Magdič
Sanja Zrim

Psihologinja:

Andreja Vezjak

Medicinski tehnik:

Marjan Ledinšek

Skupne službe

Da naš vsakdan ustvarjajo lepši, urejen in organiziran čim bolje, so nam vsak na svojem področju s svojim znanjem in pridnostjo v pomoč zaposleni v skupnih službah: kuharice, šivilje in perice, snažilke, hišnika, tajnica in računovodstvo, ki skrbijo za vse nas. 

Dostopnost