Interesne dejavnosti

Vzgojitelji otrokom ponujamo v prostem času številne in zelo raznolike interesne dejavnosti. Otroci se glede na svoje interese in zanimanja vključujejo v dejavnosti, ob katerih nabirajo številne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati boljšo samopodobo…
Vsaka navedena aktivnost se izvaja po letnem urniku in ima svoj delovni načrt, smotre in cilje, ki jih želi doseči. Mentor posamezne dejavnosti je vzgojitelj, ki izdela vsebinski program. Veliko dejavnosti poteka tedensko. Določene aktivnosti pa so vezane na letne čase oz. aktualne dogodke in prireditve na nivoju doma, šole ali okolice.

V šolskem letu 2020/21 organiziramo veliko število različnih interesnih dejavnosti. Otroci si lahko poiščejo primerno dejavnost zase in z udejstvovanjem krepijo svoja znanja, pridobivajo nova in nabirajo pozitivne izkušnje.

Poleg interesnih dejavnosti vodja doma vodi tudi Domsko skupnost. Vsaka skupina v začetku septembra izvoli predstavnike skupine, ki jo potem predstavlja in zastopa na sestankih Domske skupnosti (ob sredah popoldan). Ti so namenjeni pogovorom in dogovorom o tekočih zadevah, načrtovanju skupnih dejavnosti, predlogom, pohvalam, grajam  in podobno.

Dostopnost