Mediacija

Konflikti so sestavni del našega življenja in zato si bomo prizadevali, da bodo postali priložnost za učenje. Posameznik se učinkoviteje sooča z nesoglasji in konflikti, če ima osvojene veščine komuniciranja in veščine konstruktivnega obvladovanja konfliktov. Poleg tega, da se posameznik nauči učinkoviteje izražati, ima vso odgovornost, da se z nastalim konfliktom sooči in poišče rešitev zanj. To je bistvo mediacije- da se sprta otroka pogovorita, si predstavita vsak svoj zorni kot konflikta, svoja čustva, iščeta možne rešitve problema in na koncu dosežeta skupen dogovor, s katerim sta oba zadovoljna. Mediator jima pri tem pomaga.

Vsi otroci se bodo udeležili treninga komunikacijskih veščin in osvajali znanja o komunikaciji, o konfliktu, čustvih, jaz sporočilih, saj je to bogata naložba za prihodnost in za lažje vključevanje otrok v družbo po odpustu iz Doma.

Cilji programa so:

predstavitev programa in pomena mediacije;
promocija mediacije;
izvajanje mediacij v odnosih otroci/starši/strokovni delavci;
izobraževanje vrstniških mediatorjev, delavnice;
tematske delavnice za zavodske otroke;
nadgradnja, pridobivanje novih znanj, motiviranje;
predvsem pa na podlagi vsega tega izboljšanje kvalitete odnosov v zavodu, dvig sposobnosti za komunikacijo in učinkovito reševanje konfliktov vseh udeležencev procesa, njihova osebnostna rast itd. (večja aktivnost in odgovornost otrok, manj sankcioniranja).

Dostopnost