V okviru bralnega krožka SSD smo decembra izbrali temo pravljice.  Pri bralnem krožku ne vadimo samo branja, ampak tudi poslušanje, povzemanje in širjenje besednega zaklada ter obzorij. 

Ker smo imeli temo pravljice, smo najprej na kratko spregovorili o pravljicah: katere poznamo, na kratko povzeli njihovo vsebino, se pogovarjali o tem, katera nam je najljubša pravljica in zakaj. Temu je sledilo potem ustvarjanje z risanjem. 
 
Dostopnost