Drugo leto zapored smo vzgojitelji za naše otroke in mladostnike v OŠ Veržej – Enota Dom pripravili »Prleški den«, ki se je odvijal v sredo, 16. 3. 2022, v popoldanskem času.

Ker mladi iz vseh koncev Slovenije preživljajo velik del odraščanja v našem okolju, je namen dogodka spoznavanje prleške kulinarike, kulturne dediščine, narečja ter znamenitosti Prlekije. Na Prleškem dnevu je sodelovalo 8 skupin, soočili pa so se s štirimi prleškimi izzivi. Prvi in osrednji izziv dneva je bil kulinarična delavnica – peka prleške gibanice. Naloga skupin je bila pripraviti prleški krožnik, na katerem bodo svoj kulinarični izdelek predstavile čim bolj izvirno. Vse skupine so se izjemno potrudile, da bi pripravile najboljšo in najlepšo. Vsaka skupina je ubrala svojo tehniko dela in si recept prilagodila po svojih željah in okusih, nekateri so dodali tudi skrivno sestavino, s katero so stavili na zmago.

Vse tekmovalne gibanice je ocenila tričlanska komisija, ki so jo sestavljale ravnateljica ga. Marija Ferenc, vodja doma ga. Monika Košec in vodja kuhinje ga. Andreja Koroša Prašiček. Kriteriji, po katerih je komisija ocenjevala, so bili: okus in tekstura, izgled ter celotna prezentacija krožnika. Članice komisije so imele zelo težko nalogo, saj so vse gibanice bile odlično pripravljene, vseeno pa se je bilo treba odločiti in določiti najboljšo. Zmagovalec kulinaričnega izziva na 2. Prleškem dnevu je tudi letos bila 5. skupina.

Medtem ko se je »prleška gibojca« pekla, so se skupine lotile drugega prleškega izziva, pri katerem so spoznavale prleške narečne besede (protrol, štampet, vroštvo,…). Po dveh opravljenih izzivih, je bil čas za »provo prleško jüžino«, pri kateri niso manjkali ržen krüh, zobl, meso s tünke, lük in jabolčni sok.

Namesto učnih ur so sledile »prleške urice« v sklopu katerih so skupine spoznavale značilnosti in znamenitosti Prlekije in izdelovale plakat, preizkusile pa so se tudi v prleškem kvizu.

Da pa so otroci in mladostniki skupaj z njihovimi vzgojitelji v živo doživeli še delček prleškega ljudskega izročila, nas je po skupinah obiskal Leščečkov folklorni par z muzikantom, ki se mu je pridružil tudi Patrik iz 6. vzgojne skupine s svojo harmoniko. Dan smo zaključili tako, kot se za prave Prleke spodobi, s pravo kislo žüpo in tako sklenili 2. Prleški den, ki bo vsem sodelujočim prav gotovo ostal v lepem spominu.

Koordinatorji dogodka: vzgojitelji Nuša, Ivan, Mateja in Jasmina L.

 

Fotografije lahko najdete že v naši fotogaleriji 2.Prelški den.

Dostopnost