Spoštovani starši/rejniki!

Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, bo od 15. 3. 2021, potekalo enako v tem tednu.

Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence/učenke od 6. razreda osnovne šole oz. dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih.

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence/učenke od 1. razreda do vključno 5.razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnem oddelku.

Novost, ki jo prinaša sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, da zaščitnih mask učencem/učenkam, ki so starejši od 12 let, ni treba več več nositi pri pouku športa.

O izjemah glede nošenja mask, presoja osebni zdravnik otroka, zato se obrnite nanj.

Odlok je zavezujoč predpis, izdan na podlagi  Zakona o nalezljivih boleznih in kršitev odloka lahko pomeni prekršek.

V šolah smo dolžni izvajati dane ukrepe, zato se v primeru dvomov obrnite na Ministrstvo za izobraževanje.

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole

Dostopnost