Podaljšanih počitnic je konec in začenja se spet šolsko delo. V skladu z okrožnico MIZŠ se v zavodih, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, delo izvaja v vseh vzgojno-izobraževalnih programih.
Otroci/mladostniki, ki bivajo v vzgojnem zavodu, bodo torej od 9.11.2020 naprej imeli pouk tako, kot pred podaljšanimi počitnicami.

Vodstvo šole

Dostopnost