Zgodovina doma

Veržej je leta 1949, po koncu vojne vihre, sprejel prvo skupino otrok, ki so zaradi različnih razlogov potrebovali toplino doma in usmeritev na vzgojnem in izobraževalnem področju. Verjetno si takrat nihče ni mislil, da se je začela pisati dolga zgodovina naše ustanove, ki je danes stara že več kot šestdeset let.

15. 1. 1949 je bil ustanovljen mladinski dom v Veržeju – Vzgajališče Veržej in je sprejemal otroke, ki so zaradi različnih razlogov potrebovali zatočišče, streho nad glavo, toplino doma in usmeritev na vzgojnem in izobraževalnem področju. Vzgajališče v nekdanjem salezijanskem samostanu v Veržeju je imelo svojo interno šolo. To interno šolo je pričelo obiskovati tudi nekaj veržejskih otrok, ki se niso želeli vpisati v nižjo gimnazijo v Križevcih.

Zgradba zavoda je bila obnovljena in preurejena v letu 1973. Takrat je bilo v zavodu osem vzgojnih skupin. Leta 1989 je bila zgrajena nova stavba vzgojnega doma, k šoli pa dograjene tudi štiri učilnice in telovadnica. Iz osem vzgojnih skupin se je kapaciteta zmanjšala na šest, s kapaciteto namestitve 60 otrok.

Že 20 let bivajo naši otroci v novejši zgradbi vzgojnega doma. Na tej so že vidni sledovi časa, v notranjosti pa so zapisane premnoge življenjske zgodbe – zgodbe, ki so jih skupaj pisali otroci in njihovi vzgojitelji. Mnoge srečne, nekatere pa… Taka je naša realnost. Tukaj smo, da rešujemo težave in stiske, ki jih je na pot prineslo življenje. Da skušamo najti pot, ki bo ponujala srečne trenutke.

Država je očitno že v takrat v preteklosti imela srečno roko, saj je izbrala okolje, ki je izjemno tolerantno do drugačnih in ki jih vseskozi sprejema kot sebi enake. Prav to pa daje osnovne pogoje za uspešno vzgojno izobraževalno delo vzgojiteljev. Občutek otrok, da pri nas niso tujci, da niso odrinjeni na rob, da jih sprejemamo kot sebi enake, so nekateri otroci prvič v življenju doživeli in občutili prav pri nas. Ta ključna sprememba in občutek topline je marsikaterega otroka vzpodbudil k bolj zavzetemu delu in dokončnemu spoznanju, da je vzgojno izobraževalni proces v Veržeju njegova priložnost za nadaljnje življenje. K temu seveda pripomore ožje in širše okolje Vzgojenga doma, v katerega se zelo uspešno vključujemo.

Povzeto iz glasila ob 60-letnicu vzgojne dejavnosti v Veržeju
in iz Zloženke o predstavitvi Vzgojnega doma Veržej

Dostopnost